Meteorologie

                                                     
hlavní stránka
ovzduší
sluneční záření
teplo

atmosférický tlak
vlhkost vzduchu
vítr
atmosférické fronty
organizace meteorologické služby
mraky
Meteorologie je věda zabývající se atmosférou. Studuje její složení, stavbu, vlastnosti, jevy a děje v ní probíhající, například počasí. Meteorologie je považována za část fyziky, proto je často chápána jako „fyzika atmosféry“ a je vyučována na matematicko-fyzikálních fakultách. Na mnoha univerzitách je meteorologie často vyučována jako součást věd o Zemi, což zohledňuje souvislost atmosféry s dalšími krajinnými sférami. Poznatky meteorologie jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, vojenství. S meteorologií úzce souvisí hydrologie.

Tématické okruhy meteorologie

  • složení a stavba atmosféry
  • oběh tepla a tepelný režim v atmosféře a na zemském povrchu včetně radiačních procesů a různých mechanismů neradiační výměny mezi atmosférou a aktivním povrchem a v atmosféře samé
  • oběh vody a její fázové změny v atmosféře v interakci se zemským povrchem
  • atmosférické pohyby − všeobecnou cirkulaci atmosféry, její složky a místní cirkulace
  • elektrické pole atmosféry
  • optické a akustické jevy v atmosféře
Meteorologické údaje
o